Brak tematów tabu na Kongresie

Brak tematów tabu na Kongresie

Pierwszy „pełny” dzień Kongresu minął pod znakiem warsztatów, niekiedy o zagadnieniach rzadko poruszanych w Kościele. Nie brakowało też form artystycznych, modlitw oraz czasu muzycznego uwielbienia.

Long right arrow Czytaj więcej

Kongres „Power of One rozpoczęty!

Prawie trzy tysiące uczestników z kilkudziesięciu europejskich krajów spotkało się w Nowym Sadzie (Serbia) na kolejnym Paneuropejskim Kongresie Młodzieży. Pierwszy dzień spotkania w Serbii, to przede wszystkim odpoczynek po długiej podróży, poznawanie miasta oraz uroczysta…

Long right arrow Czytaj więcej

Porozumienie w sprawie uczniostwa młodzieży

Niniejszy dokument potwierdza uzgodnione stanowisko uczestników Sympozjum TED na temat Uczniostwa Młodzieży, dotyczącego charakteru, procesu i sposobu realizacji tego zagadnienia. Chcemy, aby niniejsze oświadczenie kształtowało i prowadziło nas jako wyznawców oraz Kościół w czynieniu innych…

Long right arrow Czytaj więcej

Po drugiej stronie…

„Jeśli znaleźliśmy łaskę w oczach twoich, to niech ta ziemia zostanie nadana na własność twoim sługom. Nie każ nam więc przeprawiać się przez Jordan” (IV Mojż. 32, 5)

Long right arrow Czytaj więcej