Szkoła sobotnia dla młodzieży

Szkoła Sobotnia dla młodzieży

Wyciągnij jak najwięcej z kwartalnika młodzieżowego

Co powinieneś wiedzieć?

Idea kwartalnika bazuje na przekonaniu, że Słowo Boże może dać nam przekształcającą moc, a studiowanie Biblii w grupie jest jednym z ważnych kroków ku jej uzyskaniu. Celem kwartalnika jest zaopatrzenie młodzieży Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w źródło umożliwiające im przyjrzenie się tematom poruszanym w Biblii tak, by potem mogli omówić je wspólnie w czasie cotygodniowej Szkoły Sobotniej. Ci, którzy używają powszechnego kwartalnika „Lekcje Biblijne” mogą zauważyć, że ponieważ kwartalnik młodzieżowy przybliża im te same tematy, może on posłużyć jako wzbogacenie studium i dodatkowe źródło odniesienia.

W przygotowaniu kwartalnika każdego roku udział bierze około 400 młodych Adwentystów. Zróżnicowanie podejścia do tematów oraz, z drugiej strony, okazjonalne powtórzenie zawartości, odzwierciedla to, jak wiele różnych osób bierze w tym udział, każda podchodząc do tematu kreatywnie i indywidualnie.

Przewodnik po studium

1. Poprzez modlitwę, otwórz swój umysł na działanie i przewodnictwo Ducha Świętego podczas czytania.

2. Te wersety, na których opiera się dana lekcja, są napisane pogrubioną czcionką w części zatytułowanej SŁOWO. Przeczytaj je dokładnie.

3. Wersety na dany tydzień zazwyczaj podawane są oddzielnie na stronach ze SŁOWEM. Kiedy będziesz studiować te działy, uważnie przeczytaj, może nawet więcej niż raz, wersety zaznaczone pogrubioną czcionką, zanim zaczniesz czytać komentarze pod nimi.

4. Czytaj kolejne działy na każdy dzień mając na uwadze to, co sam wywnioskowałeś
ze swojego studium.

5. Pamiętaj o tym, że każdy dział studium ma swój cel: WSTĘP ma na celu przyciągnięcie Twojej uwagi i skupienia na temacie aktualnym na dany tydzień. SŁOWO jest Twoim przewodnikiem bezpośredniego studium Biblii na dany tydzień. ŚWIADECTWO zawiera komentarz mówiący o tym, co na dany temat sądziła Ellen White. DOWODY pokazują temat od strony historycznej, naukowej, filozoficznej albo teologicznej. W PRAKTYCE to wskazówka, jak to teoretyczne studium można zastosować w praktyce. PUNKT WIDZENIA to indywidualne spojrzenie mające na celu zachęcenie do dalszego rozmyślania nad lekcją i dyskusję. ODKRYWANIE daje czytelnikowi możliwość zbadania niebanalnych, kreatywnych sposobów, aby samemu zagłębić się w temat danego tygodnia.

Kwartalnik a Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Kwartalnik „Szkoła sobotnia dla młodzieży” jest zatwierdzonym przez Generalną Konferencję pomocnikiem w studium Pisma Świętego dla młodych dorosłych. Jego treść jest zgodna z wierzeniami Adwentystów Dnia Siódmego. Jednakże to, co się w nim znajduje, nie powinno zostać potraktowane jak oficjalne stanowisko Kościoła.

Do pobrania:

Lekcja wstęp

Lekcja 1

Lekcja 2

Lekcja 3

Lekcja 4

Lekcja 5

Lekcja 6

Lekcja 7

Lekcja 8

Lekcja 9

Lekcja 10

Lekcja 11

Lekcja 12

Lekcja 13

Studium ukazuje się dzięki dużemu zaangażowaniu

Grześka Kiełpińskiego, Darka Lazara i Pauliny Dzięgielewskiej.

Dziękujemy!

Spotkania z Bogiem (2 kwartał 2022)

Zderzenie Dwóch Światów (1 kwartał 2022)