Multimedia

W tym miejscu znajdziecie interesujące materiały multimedialne – kazania, wykładym, warsztaty, audioboki. Jeśli chcesz podzielić się czymś inspirującym, to napisz na adres mlodzi@adwent.pl

Camp, wykłady

>Link<

Uwielbienie z tekstem i wokalem – do pobrania

>Link<

Kanał Uwielbienie z tekstem na Youtube -> Link

Kazania, muzyka, wykłady: