Rok dla Jezusa

Projekt misyjny Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej
Rok dla Jezusa 2020/21
 

Ostatnie wydarzenia na pewno skłaniają do głębszych refleksji i jeszcze mocniej rzucają nam wyzwanie głoszenia Ewangelii światu. Jeżeli jesteś młodym człowiekiem i również odczuwasz zachętę do zaangażowania się w misję to mamy dla Ciebie świetną propozycję. Poświęć rok swojego życia na jeszcze lepsze poznanie Boga, Jego Słowa i praktyczną misję w towarzystwie osób z podobny nastawieniem. Zapraszamy Cię od października 2020 na specjalny program Rok dla Jezusa.

Poniżej znajdziesz kilka technicznych informacji na czym będzie polegał ten program. Możesz też obejrzeć filmik promocyjny, gdzie poniższe treści usłyszysz w bardziej przystępnej formie. Miesięczny koszt uczestnictwa (zakwaterowanie, wyżywienie i wszystkie wyjazdy) to ok. 650 zł. Dla bardzo potrzebujących przewidujemy pomoc w poszukiwaniu sponsoringu.

Formularz:
https://forms.gle/W9xAmNhszQY23kTBA

Masz pytania? Napisz:
marek.micyk@adwent.pl
adam.grzeskowiak@adwent.pl
rektor@wsth.pl

 1. Cel projektu:
  a) Próba połączenia możliwości prowadzenia misji z wykorzystaniem edukacji i praktycznych warsztatów;
  b) Zainspirowanie młodzieży do pełnienia misji w Kościele;
  c) Zainspirowanie uczestników do ukończeniu studiów biblijno-pastoralnych i podjęcia pracy pastorskiej;
  d) Budowanie dobrego wizerunku WSTH poprzez służbę na rzecz lokalnej społeczności.
 1. Grupa docelowa:
  a) Młodzież, która nie planuje rozpocząć regularnej nauki na studiach stacjonarnych w Instytucie Biblijno-Pastoralnym;
  b) 
  Młodzież, która pragnie zaprosić Jezusa do swojego życia; marzy, aby realizować  zasady misji w środowisku akademickim i lokalnej społeczności.
  c) Młodzież, która już zgłosiła się do WSTH na pierwszy rok studiów, a korzystając z tego programu będzie wzmocnieniem dla tych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji, aby zasilić kadry polskiego Kościoła;
  d) Młodzież, która nie zna jeszcze języka polskiego, ale słyszała o adwentystycznej edukacji realizowanej w WSTH i zgłasza akces aktywnego uczestnictwa w studiach (studenci płatni).
 1. Współorganizatorzy i instytucje współfinansujące projekt:
  a) WSTH (finansowanie pracowników administracji szkoły, dopłata do wyjazdów studyjnych ze zgromadzonych wcześniej środków);
  b) Unia (współfinansowanie programu kształcenia stacjonarnych studiów biblijno-pastoralnych);
  c) Diecezje (współfinansowanie programu kształcenia stacjonarnych studiów biblijno-pastoralnych);
  d) Sekretariaty: młodzieży, edukacji, zdrowia (prowadzenie reklamy, warsztatów);
  e) Studenci poprzez wkład własny (opłata za akademik i wyżywienie).
 1. Atuty WSTH:
  a) Program realizowany w dużej części pod okiem kapelana ze wsparciem i zaangażowaniem misyjnym  pastora zboru Podkowa Leśna;
  b) Kadra: wykładowcy z doświadczeniem pastorskim oraz praktycy przedmiotów programowych;
  c) Dostępność do bazy lokalowej: akademik, sale wykładowe, kuchnia  studencka, stołówka  i jadalnia uczelni;
  d) Dobry wizerunek studentów Instytutu Biblijno-Pastoralnego pośród lokalnej społeczności. 
  1. Edukacja:
   Kształcenie obejmuje przedmioty realizowane w programie nauczania dla I roku studiów biblijno-pastoralnych:a) Podstawy teologii, wstęp do Pisma Świętego, podstawy języków biblijnych; przedmioty kształcenia ogólnego i z zakresu teologii praktycznej (realizowane w formie wykładów i praktyk);
   b) Praca z młodzieżą, misjologia podczas warsztatów i programów misyjnych we wskazanych zborach naszego kraju;
   c) Historia Kościoła, historia, archeologia i geografia krajów biblijnych, realizowana podczas wykładów i wyjazdów studyjnych: śladami reformacji, śladami polskiej reformacji oraz wyjazdu do Izraela.
   d) Po zdaniu egzaminów uczestnicy programu będą mieli możliwość kontynuacji nauki na kolejnym roku studiów (w programie stacjonarnym lub niestacjonarnym).
 1. Działania misyjne:
  a) Pomoc w programach realizowanych w wybranych przez Diecezje zborach „Akcje misyjne”;
  b) Tworzenie kanału YT;
  c) Inkubacja nowych metod misyjnych;
  d) Organizowanie spotkań młodzieży w zborach;
  e) Wolontariat na oddziałach pediatrycznych: „Podaruj uśmiech dziecku”.
 1. Zachęta:
  a) Potraktuj swój udział jako Rok jubileuszowy. Izrael co 7 lat zostawiał wszystko i zajmował się tylko sprawami Boga. Młodzież chętnie działa w grupie, więc spędzanie czasu w dobrym, znanym towarzystwie z aktywnym udziałem kapelana i pastorów może być dodatkowym magnesem;
  b) Przedstawienie programu już wiosną na 8 miesięcy przed jego realizacją powoduje, że jesteśmy wiarygodni. Rodzice/młodzież będą mogli zaplanować budżety domowe;
  c) Program dedykowany jest dla mężczyzn i kobiet
  d) Zawiązywanie przyjaźni i trwałych związków.

Rektor WSTH

dr n. med. Anna Słonecka-Polok, prof. WSTH