Pieśni: Oczekuję Ciebie Panie (725)

Nagranie ze zjazdu młodzieży Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego „Rewolucja”. Podkowa Leśna 2013. 725, to numer pieśni w śpiewniku „Śpiewajmy Panu”.

[youtube]http://youtu.be/7OEP6fRKDLc[/youtube]