Pieśni: Mów do mnie Panie (719)

Nagranie ze zjazdu młodzieży Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego „Rewolucja”. Podkowa Leśna 2013. 719, to numer pieśni w śpiewniku „Śpiewajmy Panu”.

[youtube]http://youtu.be/8Ddap-kjDmk[/youtube]